Sözleşmeler

Sözleşmeleriniz aşağıda listelenmiştir.

Üyelik Sözleşmesi

Sayın Kullanıcımız,

Öncelikle belirtmek isteriz ki işbu UM UYSAL üyelik sözleşmesi ile adınıza açılacak güvenli bir kullanıcı hesabı ile sizlere daha verimli hizmet vermeyi amaçlamaktayız. Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartlarını dikkatlice okuyunuz. Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

Sitemizdeki web sayfaları ona bağlı tüm sayfalar/mobil uygulamalar (‘site’) http://www.uysalmarket.com.tr/ adresindeki UYSAL Petrol İnş. Turizm Taş. Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme Camikebir Mah. Atatürk Cad. No:46 Ezine/ÇANAKKALE adresinde yer alan UYSAL Petrol İnş. Turizm Taş. Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. (“Uysal” veya “Şirket”) isimli şirket ile bu internet sitesinde sunulan hizmetten yararlanacak olan sizler arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda oluşturulmaktadır.

2. TANIMLAR

  • Site: http://www.uysalmarket.com.tr/ adresinde yer alan internet sitesini ifade etmektedir.
  • Sosyal Medya: Facebook, Twitter, gibi sosyal medya mecralarını ifade etmektedir.
  • Mobil Uygulama: UM UYSAL Online Market mobil cihazlar aracılığıyla ilgili mobil mağazalardan indirilebilen uygulamasını ifade etmektedir.
  • Kullanıcı: İşbu Sözleşme uyarınca UM UYSAL sistemine üye olan kişileri ifade eder.
  • UM UYSAL: UM UYSAL tarafından işbu Sözleşme kapsamında oluşturulan ve seçili satış noktalarında üyelerine özel avantajlar sunan tüketici bağlılık programını ifade etmektedir.
  • Sözleşme: İşbu üyelik sözleşmesini ifade eder. Site’de yer alan Kullanım Şartları, Güvenli Ödeme, Gizlilik İlkeleri, Kişisel Verilerin Korunması sayfaları işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

3. GİZLİ BİLGİ

Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

4. KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu, UM UYSAL internet sitesinden yapılacak her alışverişte, Kullanıcıya fırsatlar oluşturan üyelik ilişkisine dair hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

5. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme’ye taraf olarak ad, soy ad, e-posta, cep telefonu numarası, adres, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, meslek bilgisi, ikamet edilen il ve ilçe bilgisi olmak üzere alım-satım ilişki kapsamında temin edilen kişisel verilerinin üyelik sözleşmesinden doğan tüketici sıfatı uyarınca UM UYSAL içerisinde kullanılmasına; SMS, MMS, telefon, elektronik arama makineleri, e-posta aracılığıyla, tanıtım, kampanya, lansman, davet, açılış, promosyon, fırsat, haber, bülten bilgilendirmesi için kendisiyle iletişime geçilmesine ve kişisel verilerinin UM UYSAL’ın iş ortaklarına, grup şirket ve iştiraklerine aktarılmasına izin verdiğini kabul ve beyan eder. Kullanıcının kendisine ticari elektronik ileti gönderiminin durdurulmasını talep hakkı saklıdır.

5.1.2. Üyelik aşamasında Kullanıcı tarafından UM UYSAL yetkililerine bildirilen bilgilerin doğru ve gerçek olduğu kabul edilir. Üyelik aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde Kullanıcı yeni ve güncel bilgileri UM UYSAL’a bildirmekle yükümlüdür.

5.1.3. Üyelik ilişkisi Kullanıcının işbu Sözleşme’nin kabulüne ilişkin kutucuğu tıklamasıyla veya kendine özgü şifreyi UM UYSAL’a bildirmesiyle kurulur.

5.1.4. Kullanıcı, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Kullanıcı, kişisel profilinin kullanımına imkân veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcıya ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır.

5.2.UYSAL’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.2.1. UM UYSAL, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Kullanıcı başvurularını reddedebilir veya Kullanıcı başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir.

5.2.2. UM UYSAL’ın herhangi bir sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme’de değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yapılacak değişiklikler yayımlanma tarihinden itibaren Taraflar için bağlayıcı nitelik kazanacaktır.

5.2.3. UM UYSAL, Kullanıcıların bilgilerini Site’de yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metnine ve mevzuata uygun olarak korumakla yükümlüdür.

5.2.4. UM UYSAL, Kullanıcı tarafından sunulan bilgileri kullanıcı hesabı oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

5.2.5. Site’de UM UYSAL’ın kullanım koşullarına ilişkin bilgileri güncel olarak yayımlamak ve tüketicileri Kullanıcıları Site üzerinden bilgilendirmekle yükümlüdür.

5.2.6. Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet hiçbir zarardan UM UYSALve Şirket yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler sorumlu değildir. UYSAL, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5.2.7. Site’de yer alan her türlü işitsel, görsel, yazılı materyalin, içeriğin hakları mahfuz olup, aksi ifade edilmiş olmadıkça UM UYSAL’a aittir. Kullanıcının, izinsiz kullanımların yasa dışı kullanım niteliği taşıyacak olup ilgililer hakkında UM UYSAL tarafından yasal işlem başlatılabilecektir. Site’nin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, UM UYSAL markası, Site’nin alan adı, logo, ikon, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. UM UYSAL’ın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

5.2.8. UM UYSAL, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5.2.9. UM UYSAL kendi kontrolünde olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referansların içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

5.2.10. İşbu internet sitesine ilişkin sistemde oluşabilecek sorunların tespit edilebilmesi ve giderilmesi, internet sitesinin ve sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak siteye erişmek için kullanıcılarca kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

5.2.11. UM UYSAL işbu internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda kullanıcı, işbu internet sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

6. SÖZLEŞME’NİN FESİHİ

UYSAL, Kullanıcının başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Kullanıcı başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Kullanıcı hakkında şikayetler alınması veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun UM UYSAL tarafından risk olarak değerlendirilmesi ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek Kullanıcı statüsüne son verebilir.

Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında kurulan üyelik ilişkisini haklı sebebin varlığı halinde yazılı bildirimde bulunmak kaydı ile feshedebilir.

7. GENEL HÜKÜMLER

7.1. MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

7.2. SÖZLEŞME’NİN YORUMU

7.2.1. İşbu Sözleşme’nin esaslı unsurları dışındaki herhangi bir maddesinin, alt maddesinin veya hükmünün geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğunun tespit edilmesi işbu Sözleşme’nin diğer madde, alt madde veya hükümlerinin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda, işbu Sözleşme ’de her bakımdan, geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğu tespit edilen madde, alt madde veya hükümler Sözleşme metninden çıkarılmış gibi değerlendirilerek yorumlanacak ve ifa edilecektir.

7.2.2. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerini kendi hür iradeleri ile karşılıklı olarak belirlediklerini, Sözleşme’nin tüm koşullarını ayrıntılı olarak değerlendirdiklerini ve tüm bu koşullar üzerinde mutabık kaldıklarını; işbu Sözleşme’nin başta Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanun kapsamında yürürlükte olan yönetmelikler dahil sair hukuki mevzuat göz önünde bulundurularak hazırlandığını; bu Sözleşme’nin standart bir Sözleşme olmadığını, Sözleşme maddelerinden herhangi birisinin taraflardan birisini daha zayıf konuma düşürmediğini, konulan tüm hükümlerde karşılıklılık ilkesinin titizlikle gözetildiğini kabul ve beyan etmişlerdir.

7.2.3. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni de işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olarak işbu Sözleşme ile birlikte yorumlanacaktır.

7.3.TEBLİGAT

Sözleşme ile ilgili her türlü tebligat UM UYSAL’ın Sözleşme’nin ilk maddesinde belirtilen adresine ve Kullanıcının beyan ettiği adrese yapılacaktır. Adres değişikliği diğer Taraf’a yazılı olarak bildirilmediği sürece, bu adreslere yapılacak tebligatlar, hukuken geçerli bir tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

7.4.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar, Sözleşme’nin Türk Hukuku’na tabi olduğunu ve Sözleşme’ den doğabilecek bütün uyuşmazlıklarda, öncelikle kendileri karşılıklı olarak kabul edecekleri makul bir anlaşmaya varabilmek için müzakere yoluyla her türlü gayreti göstereceklerini beyan ve taahhüt etmektedirler. Aksi takdirde, işbu Sözleşme ‘den doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta, Çanakkale Mahkemeleri İcra Daireleri yetkilidir.

8. BİLGİLENDİRME

UM UYSAL, üyelik formundan elde ettiği kişisel bilgileri, kullanıcının haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, satış dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta veya paylaşmamaktadır.

UM UYSAL, "Kullanıcı" tarafından "Websitesi"ne beyan edilen "Üye/Kişisel" bilgilerini, Gizlilik Politikasına uygun olarak, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve "Websitesi"nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa ve kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler, reklam, pazarlama, kullanıcıya özel avantajların sunulabilmesi ve sair ticari iletişim faaliyetleri amacıyla kullanabilir ve saklayabilir. "Kullanıcı", bilgilerinin UM UYSAL tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. UM UYSAL söz konusu bilgilerin güvenli şekilde saklanması için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Kullanıcı kişisel bilgileri üzerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahip olacaktır.

Kullanıcının sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Kullanıcı ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Kullanıcı değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Kullanıcının e-posta adresi ve şifresinin üçüncü bir kişi tarafından bilinmesi ve üyeliğin kullanılmasından dolayı oluşabilecek zarardan UM UYSAL sorumlu değildir.

UM UYSAL’dan gönderilen maillerin alt kısmında bulunan “Fırsatlardan haberdar olmak istemiyor musunuz? Buraya tıklayınız.” linkine tıklayarak veya kullanıcı hesabındaki “Duyuru Abonelikleri” kısmında yer alan “Genel Abonelik” kısmındaki işareti kaldırarak ileti gönderim listesinden kolayca ve ücretsiz çıkabilirsiniz.

Önemli Bilgilendirme : 5 Kasım 2014 tarihinde resmî gazetede yayınlanan ve 01 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren 6563 sayılı "Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında işbu sözleşmelerimize 01 Mayıs 2015 tarihinde "Bilgilendirme" paragrafı eklenmiş olup "Ürün Teslimatı" paragrafı kaldırılmıştır.

Soru ve önerileriniz için

0850 307 17 77/ 0 286 217 07 77 numaralı telefondan da bizlere ulaşabilirsiniz.

info@uysalmarket.com.tr e-posta adresinden de bizlerle irtibat kurabilirsiniz.

http://www.uysalmarket.com.tr/

UYSAL Petrol İnş. Turizm Taş. Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti